Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādi-akkhara

, n., the first sound, the word being
the first of a series
; Sadd (III) 907,12; nom. pl. gāthā-
naṁ ~āni, Pv-a 280,1,7; gen. pl. ādimhi paññāyamāne
majjha-pariyosānesu apaññāyamānesu pi imesaṁ
~ānaṁ sannipātaṁ "idaṁ majjham idaṁ pariyo-
sānan" ti jānāti, Dhp-a IV 71,1' ad Dhp 352.