Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādāna-taṇhā

, f., craving to grasp; acc. sg. ~aṁ
vinayetha sabbaṁ, Sn 1103 (Ct. rūpâdīnaṁ ādāyikaṁ
gahaṇataṇhaṁ taṇhûpādānaṁ, Pj II 599,9 = Nidd-a
II 47,18); cf. Nidd II 103,8: ādānataṇhā vuccati
rūpataṇhā.