Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ahi-rāja

, m., a snake (or nāga) king; — °-kula,
11., a royal family of nāgas; cattāri ~āni . . . Virū-
pakkhaṁ ~aṁ, Erāpathaṁ, Chavyāputtaṁ, Kaṇhā-
gotamakaṁ ~aṁ, Vin II 109,32—110,5 = AN II
72,18-27 (Mp: ye keci daṭṭha-visā [Spk III 7,1 foll.],
sabbe te imesaṁ catunnaṁ ~ānaṁ abbhantara-gatā
va honti) ≠ Ja II 145,15 (ib. 23-26: nāgarāja-kulāni).