Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-vosita

(or a-vyosita), mfn. [neg. pp. of vi-ava-
\so], who has not reached his place of rest (vosāna ɔ:
final emancipation); — °-tta, n. abstr.; abl. paññā . . .
seyyo, yāya vosānam [ ˇ - - ˇ ɔ: viyo°] idhâdhi-
gacchati ~ā hi bhavâbhavesu pāpāni kammāni ka-
ronti mohā, Th 784 (Ee °-tthā; = anadhigata-ni-
ṭṭhattā, Th-a) = MN II 73,27* (Ed. asositattā; Ps III
308,17 : apariyositattā (so v. l.), arahatta-pattiyā abhā-
ven' evā ti attho); (cf. Kern p. 59, and an-avosita). a-vosita