Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-vinibbhutta

, mfn. (neg. pp. of do., sa. *a-vinir-
bhukta; Buddh, sa. a-vinirbhūta, (Abhidh-k-vy Trsl.
VII 122,3) through confusion with a-vinā-bhūta), not
distinguished from, inseparable from
(instr.); n. tena
~aṁ, Vism 363,36 (— a-vinābhūtaṁ, mhṭ); f. '~ā
tehi dhammehi ayaṁ saññā . . .' ti vinibbhujitvā
a-labbhaneyya-nānattā, Vism 438,1 (= a-viyuttā,
mhṭ); gen. pl. attanā ~ānaṁ dhammānaṁ anupālana-
lakkhaṇaṁ (scil. jīvitindriyaṁ), As 123,31
Abhidh-av 19,8 (scil. jīvitaṁ; cf. ib. 69,1: sahaja-
rūpa-paripālana-lakkhaṇaṁ jīvitindriyaṁ ≠ Vism
447,18, Nāmar-p 79).