Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ka-kārâgama

, m. [ka-kāra + āgama], 1. inser-
tion of the letter or phoneme
k; 2. the suffix ka
(added to pronominal stems and indeclinables; =
the Pāninian suffix
akac; cf. 3ka, q.v.); — 1. (used in
explanation of
akkulo pakkulo) ākulo ti ādi-attho
(so read with Be) ākāro. tassa ca ~aṁ katvā rassattaṁ
kataṁ, Ud-a 68,1 (ad Ud 5,5); — 2. sabbato ~o. sab-
bato sabbanāmato ~o hoti vā: sabbako, Kacc 178 and
Kacc-v ad loc. ≠ Sadd 661,30; — °-vasa, m.; ~ena
aññāni pi asabbanāmikarūpāni bhavanti ...: asuko
asukā ... amuko amukā, Sadd 278,10,18.