Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


oḷārika-rūpa

, n., coarse, crude matter; oḷārike ti
dvādasavidhe ~e, Vism-mhṭ Be II 107,20 (ad Vism 451,7
"tattha oḷārike rūpaṁ sanidassana-sapaṭighaṁ"); dasa-
vidhaṁ ~aṁ, santikerūpaṁ, sappaṭigharūpañ ca, Moh
67,15; 67,25; ṭhapetvā āpodhātuṁ ādito paṭṭhāya dvādasa-
vidhaṁ ~aṁ nāma; itaraṁ sukhumarūpaṁ nāma. ~am eva
santikerūpaṁ nāma, Rūpār 150,2; — ifc. ses°
(Abhidh-av 75,22).