Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Uggāhamāna

, m., Npr.; ~o paribbājako Sama-
ṇamaṇḍikā-putto, M II 22,28 (quoted Sp 107,12 [Ee
w. r.
uggăha°]; Mp I 11,22; Pj I 105,3; Ud-a 19,22;
As 57,36); Sumano ti pakati-nāmaṁ, kiñci kiñci pana
uggāhetuṁ samatthatāya ~o ti sañjānanti, Ps III
265,23 (Ee w. r. uggăhetuṁ; = sikkhāpetuṁ, pṭ Be
III 1960 127,12).