Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āloka-pharaṇa

, m., [sa. °spharaṇa], the dif-
fusing or suffusion of light or insight; sg. nom.
~o:
yo ca ~o yañ ca paccavekkhaṇānimittaṁ ayaṁ
vipassanā, Nett 89,21; instr. ~ena: dibbacakkhu
nāma ~ena uppannaṁ ñāṇaṁ, Spk II 354,17; loc.
~e: ~e uppajjatī ti dibbacakkhupaññā ~atā nā-
ma, Sv 1059,23 = Vibh-a 420,11; °-samattha,
mfn., capable of suffusing with light or radiance; m.
sg. nom.
~o: tīsu dīpesu ekasmiṁ khaṇe ~o ādicco,
Ud-a 98,16.