Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ārāma-vatthu

, n., 1. the site for a monastery; nom.
sg.
~uṁ kārāpitaṁ hoti, Vin I 140,2 foll.; ārāmo ~u, ib.
II 170,26; III 90,13 (~u nāma tesaṁ yeva ārāmānaṁ
atthāya paricchinditvā ṭhapitokāso tesu vā ārāmesu
vinaṭṭhesu tesaṁ porāṇabhūmibhāgo, Sp 1237,7-9 =
Kkh-ḷ Ce 252,13-15; cf. Sp-ṭ Be 1903 I 323,23-24
ārāmassa vatthu bhūtapubbo padeso ārāmassa abhāve
~ū ti vuccati ad Sp 132,29 'vatthukatā'), quoted
Sp 484,18; gharavatthu-~ādīnaṁ guṇadosasallak-
khaṇa-vijjā, Sv 93,14 ad D I 9,7 'vatthu-vijjā' (cf.
Nidd I 11,4; 248,5); 2. the property of a park; nom. sg.
vatthu nāma ~u vihāravatthu, Vin III 50,26 (bījaṁ
vā uparopake vā āropetvā va kevalaṁ bhūmiṁ
sodhetvā tiṇṇaṁ pākārānaṁ yena kenaci parikkhi-
pitvā vā aparikkhipitvā vā pupphârāmâdīnaṁ atthā-
ya ṭhapito bhūmibhāgo ~u nāma, Sp 341,20-25).