Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

āra

, n. [ts.], brass; ~ass' eva kūṭo ārakūṭo, ~aṁ
pittalaṁ kūṭayati thūpī-karoti vā, Abh-sūci p. 41 ad
ārakūṭa, q. v.