Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-hiṁsaka

, mfn. [ts.], not killing, not injuring;
~o . . . puttena te heṭhayito 'smi, Ja IV 447,1* (Ct.);
~ā ye munayo, Dhp 225, quoted Pj II 533,24*; [~ā, AN
III 373,4*, see ahiṁsa-]; ahiṁsakv-āhaṁ [misread as
~kavâhaṁ, Spk Ee; SN Ee ~kâhaṁ] bho Gotama
(repeated), SN I 165,2 (ɔ: / profess the principle of
ahiṁsā); yathā nāmaṁ, tathā cy-assa (so ns ad
Sadd 615,13 o: ce; Eec'), siyā kho tvaṁ ~o, yo ca . . .
na hiṁsati, sa ve (Ee ce) ~o hoti, SN I 165,4*-6* (Spk).