Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-sapatta

, mn. [sa. a + sapatna], having no
rival; pl.
, a-verā a-daṇḍā ~ā avyāpajjhā viharemu
a-verino, DN II 276,6-14 (opp. sa-sapattā; = a-pac-
catthikā, Sv); not exposed to intrusion or encroach-
ments:
mettaṁ . . . mānasaṁ bhāvaye . . . uddhaṁ
adho ca tiriyañ ca a-sambādham a-veram ~aṁ, Sn
150 = Khp IX 8 (= vigata-paccatthikaṁ, Pj); said
of
nibbāna: idam a-jaram . . . ~am a-sambādhaṁ,
Thī 512 (Thī-a: sapatta-kara-dhammâbhāvato ~aṁ);
Thī 505.