Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-santuṭṭhi

, f. [sa. a + saṁtuṣṭi], discontented-
ness;
— °-tā, f. abstr.; ~ā ca kusalesu dhammesu
a-ppaṭivānitā ca padhānasmiṁ, DN III 214,6
Dhs 1367; ~ā a-sampajaññaṁ mahicchatā, AN III
448,14-18; ~ā a-mattaññutā a-ppaṭisaṁkhā bhojane,
Pp 21,8; — °-bahula, mfn., full of discontentedness,
AN III 432,11 (= kusala-dhammesu a-santuttho,
Mp).